Галакси Гео Монголиа ХХК

10 жилийн туршлагынхаа хүрээнд Монгол болон Малайз улсуудад 50 гаруй өрөмдлөгийн ажил дээр цооног, татах хүч, соронзон судалгаа болон IP, тархалт судалгаануудыг хийж гүйцэтгэсэн геофизикийн багц судалгааны компани юм.

http://www.ggm.mn/