Острож:

Уул уурхайн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэл болон инженерийн бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх салбарт 70 гаруй жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж буй  Чех улсын компани юм.      

http://www.ostroj.cz/